Miljöpolicy

"

– Miljöpolicy vid emballagetransport 

Vi värnar om miljön

  • Vår ambition är att transportera emballaget så kort sträcka som möjligt.
  • Ha kunniga medarbetare som tar miljöhänsyn i det dagliga arbetet.
  • Genom fastställda mål, handlingsplaner och ständiga förbättringar skall vi stärka vår konkurrenskraft.

- Kontakta oss idag -

Vi erbjuder produkter och tjänster inom Emballage och arbetar ständigt med att kundanpassa våra tjänster, kontakta oss om du vill veta mer.